KLIENT

Národní muzeum

Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho součástí je pět odborných a do jisté míry samostatných ústavů, kam patří i České muzeum hudby.

ROZSAH PRÁCE

FOTOGRAFIE

REALIZACE

2021

PRODUKTOVÉ FOTOGRAFIE S TÍM SPRÁVNÝM TÓNEM

Několik měsíců jsme se intenzivně věnovali projektu pro Národní muzeum – celkové digitalizaci přibližně 400 historických hudebních nástrojů určené do Českého muzea hudby. Housle, flétny, kytary, piana a další nástroje jsme zvěčnili nejméně ze šesti až osmi pohledů.