KLIENT

Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Posláním Fakulty dopravní je výchova absolventů, vědecká, výzkumná a projektová činnost v oblasti dopravy, telematiky a telekomunikací s ohledem na potřeby trhu a s akcentem na moderní technologie, inteligentní dopravní systémy, ekonomické analýzy, vztah dopravy a životního prostředí, energetiku, aj.

ROZSAH PRÁCE

VIDEOPRODUKCE

REALIZACE

JARO 2021

Z FAKULTY ŽIVĚ DO DOMOVA KAŽDÉHO UCHAZEČE

S nelehkou situací ohledně zavřených vysokých škol a nemožnosti konání akcí jsme pomáhali taktéž i Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Zajistili jsme živý přenos, ve kterém mohli zájemci o studium sledovat přednášky o studijních oborech, studentských aktivitách a v neposlední řadě také odpovídání na otázky v přímém přenosu.

Z CELÉHO SVĚTA K VÁM DOMŮ

V pražském studiu jsme zajišťovali živý přenos konference Smart Cities Symposium Prague pro 30 online přednášejících z celého světa. Nechybělo Turecko, Dánsko, New York, Texas, Egypt, Itálie, Maďarsko, Kolumbie, Norsko, Slovensko, Finsko, Německo, Belgie.